top of page
Strong Foundation.jpg

VAD ÄR SEKUNDÄRA TILLSTÅND?

Dina symtom är kroppens varningssystem och kan vara en indikator på ett mer allvarligt tillstånd. Exempel på sekundära tillstånd som kan uppstå från en neurospinal dysfunktion är: 

 • Smärta i nacke/axlar

 • Smärta i ländrygg och höfter

 • Stickningar och domningar

 • Muskelkramp och spänningar

 • Huvudvärk och migrän 

 • Diskbråck

 • Artros

 • Inskränkt rörlighet 

 • Dålig hållning

 • Svaghet 

 • Yrsel 

bottom of page