top of page
Normal%2525252520Structure_edited_edited_edited_edited_edited.png

VAD ÄR EN NEUROSPINAL DYSFUNKTION?

Ingen har en helt perfekt fungerande kropp men det finns normala värden som vi bör ligga inom. När någon har för hög temperatur förstår vi att det är feber för att vi har kunskap om vad som är normal temperatur. När det gäller blodtryck kan vi mäta och avgöra om det är onormalt genom att vi vet vad som är normalt. Vi använder oss av gränsvärden inom många olika områden.  I bilen är det lätt när något är onormalt, det blinkar eller lyser en lampa som talar om att något är fel och varnar. När det gäller kroppar kan det vara betydligt svårare och komplicerat att förstå sig på när något är fel.

Kroppen använder sig av symtom som en indikator och varning på ett möjligt allvarligt underliggande tillstånd. Neurospinal dysfunktion är just ett sådant underliggande tillstånd som många gånger kan vara orsak till dina symtom. Vår klinik fokuserar på att undersöka och korrigera dessa obalanser så kroppen kan läka och du kan må bra. 

bottom of page